www.perfume-spray.com
Điện thoại:+886-2-28888888
Fax:+886-2-28888888
địa chỉ:SHIH-LIN DISTRICT, TAIPEI
Bạn đang ở đây: Trang chủ
Liên hệ
For better services for you, please as far as possible use English to fill in the followings!
* yêu cầu
để:www.perfume-spray.com
* Tiêu đề:
 
    Yêu cầu chi tiết:
Incoterm:
Thanh toán:
Đặt hàng Số lượng ban đầu: (e.g.: 10000/pcs)
mẫu Điều khoản:
* tin nhắn:
 
    Xin vui lòng cung cấp chi tiết liên lạc sau đây
ông. Bà. bà.
* Tên:
* gia đình Tên:
* Tên công ty:
* Quốc gia / Vùng lãnh thổ:
* địa chỉ:
* E-mail:
* Điện thoại:
Fax:
URL:
*Prove code:
      
Italian, Italiano